Zajęcia pozalekcyjne

W załączniku aktualny harmonogram zajęć na II półrocze roku szkolnego 2016/2017.