Projekty

ERASMUS+

W dniach 04-07.11.2015 w Judenburgu odbyło się spotkanie koordynatorów projektu pt. " Crossing Borders. New Approaches to Inclusion." ( Przekraczanie Granic. Nowe Podejście do Integracji) w programie Erasmus+.

Strony