Pracowite wakacje z projektem POWER

Pracowite wakacje w Gimnazjum nr 2

Początek wakacji był bardzo pracowity dla siedmiu nauczyciel Gimnazjum nr 2. W ramach realizacji projektu "Wspólnie obudźmy lepsze jutro" - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, 3 nauczycieli było na dwutygodniowym kursie językowym w Cambridge, jeden na kursie metodycznym w Londynie i 3 na wizycie studyjnej w  Sophie Scholl Realschule w Karlsruhe.

Celem tygodniowej wizyty w Karlsruhe była obserwacja pracy szkoły, nauka poprzez wymianę doświadczeń i przeniesienie dobrych praktyk na nasz rodzimy grunt. Delegacja nauczycieli z Konina zwiedziła szkołę, miasto, wzięła udział w koncercie w szkole muzycznej. Podczas odkrywania uroków Karlsruhe towarzyszyła im grupa polskich uczennic. Pedagodzy obserwowali zajęcia języka niemieckiego i angielskiego w klasie międzynarodowej. Uczy się w niej młodzież, która niedawno przyjechała do Niemiec, uczniowie z Bułgarii, Rumunii, Pakistanu, Grecji. Włoch, Albanii, Rosji, Serbii, Turcji. Węgier i z Polski. Nauczyciele obserwowali również lekcje języka angielskiego i sztuki, muzyki, matematyki oraz zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego. Po południu nauczycielki zwiedzały pobliskie miasta: Heidelberg - miasto naukowców, podobno najbardziej romantyczne w całej Europie, Rastatt z przepięknym pałacem z końca XVIII wieku, Stuttgartu - uchodzącego za kolebkę przemysłu samochodowego. W trakcie wizyty była okazja do prezentacji Konina, osiągnięć uczniów Gimnazjum nr 2 oraz odbyły się spotkania z dyrekcją szkoły i szkolnym wizytatorem. Pracę szkoły w Niemczech obserwowały nauczycielki Emilia Orchowska i Izabela Radziemska oraz dyrektor Gimnazjum nr 2 Justyna Olejniczak.

Równocześnie na dwutygodniowym kursie językowym przebywały kolejne trzy nauczycielki a Gim2, które tak relacjonowały swój pobyt w Anglii: „Na każdym kroku spotykamy się z dużą uprzejmością zarówno prowadzących zajęcia jak i uczestników kursu, którzy przyjechali do Cambridge z różnych stron świata. W szkole można mówić tylko w języku angielskim, nawet podczas przerw staramy się ze sobą porozumiewać w tym języku. Oprócz wspaniałej atmosfery zachwyciły nas również ciekawe metody prowadzenia zajęć. Na pewno wykorzystamy je po powrocie do naszego gimnazjum. Jednym słowem Cambridge nas zachwyciło." Oprócz nauki nauczycielki miały czas na zwiedzenie miasta i wycieczkę do Londynu. W kursie uczestniczyły: Bożena Bielińska, Jolanta Psyk i Małgorzata Wróblewska-Jankowiak

A od 4 lipca przez 2 tygodnie na kursie metodycznym przebywała nauczycielka języka angielskiego Małgorzata Gralewski. Podczas kursu nauczycielka zapoznała się ze sposobami wykorzystania nowoczesnych technologii na lekcjach języka angielskiego, twórczymi i zabawnymi metodami pracy. Wizyta w Londynie to również doskonała okazja do zwiedzania miasta, poznania nowych ludzi i ciągłej rozmowy w języku angielskim.

Zdobytą wiedzę i wnioski z obserwacji nauczyciele wykorzystają od nowego roku szkolnego.