Kopalnia kompetencji - zajęcia dla uczniów klas III

Drodzy uczniowie!

W ramach projektu Kopalnia Kompetencji w naszej szkole będą odbywały się następujące zajęcia:

ROZWIJAJĄCE

Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 8 osób - Pani Anna Kujawa

Zajęcia z chemii - 8 osób - Pani Maria Janiak

Zajęcia terenowe z geografi - 8 osób - Pani Małgorzata Klimek-Jaszczak

Zajęcia laboratoryjne z fizyki - 5 osób -  organizatorem będzie Starostwo Powiatowe

Zajęcia z biologii - 7 osób -  organizatorem będzie Starostwo Powiatowe

Warsztaty z zakresu języka angielskiego -12 osób -  organizatorem będzie Starostwo Powiatowe

WSPIERAJĄCE

Terapia pedagogiczna - 10 osób - Pani Agata Harmacińska

Indywidualne zajęcia z psychologiem - 10 osób - Pani Paulina Osuch

Indywidualne zajęcia logopedyczne - 6 osób - Pani Emilia Orchowska

Dorzdztwo zawodowe - 74 osoby - Pani Justyna Olejniczak

Każdy uczeń kl. III może wziąć udział tylko w jednym rodzaju zajęć ROZWIJAJĄCYCH.

Zajęcia WSPIERAJĄCE uczeń wybiera zgodnie ze swoimi potrzebami.

Każdy uczeń biorący udział w projekcjie jest zobowiązany do skorzystania z doradztwa zawodowego.

Informacji na temat projektu udziela wicedyrektor Justyna Olejniczak.